სვანეთინიუსი 30.11.2023

კაარზ

09.06.2018 23:33

ქართულად სიტყვა კაარზ ნიშნავს მოსაკაზმს. ძველად სვანეთში კაარზით სუფრას ალამაზებდნენ, განსაკუთრებით მიცვალებულისთვის საკურთხად გაშლილს...

სვანები კაარზს აკეთებენ ისევე, როგორც სულგუნს და ამატებენ პიტნას.

GE EN RU