სვანეთინიუსი 24.07.2019

ზრდასრულთა განათლების სისტემის პროგრამა აქტიურ ფაზაში შედის

20.06.2019 16:54

საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრომ ზრდასრულთა განათლების სისტემის განვითარება დაიწყო. აღნიშნული ინიციატივის მიზანია ზრდასრული მოსახლეობის უნარების განახლება, კომპეტენციების განვითარება მოკლევადიანი პროფესიული მომზადება-გადამზადების პროგრამების შეთავაზებით. სწავლა პრიორიტეტულ მოვლენებზე სრულად დაფინანსებულია სახელმწიფოს მიერ. პროგრამის დასრულების შემდეგ მსმენელები მიიღებენ სახელმწიფოს მიერ აღიარებულ სერთიფიკატს.

მოკლევადიანი მომზადება-გადამზადებიას პროგრამის განმახორციელებელი საგანმანათლებლო დაწესებულების გარდა, შესაძლოა გახდეს ის კერძო სამართლის იურიდიული პირი, რომელიც დააკმაყოფილებს დადგენილ სტანდარტებს. უფლების მოპოვების შემდეგ ორგანიზაცია უფლებამოსილია მიიღოს სახელმწიფო დაფინანსება განსაზღვრულ პრიორიტეტულ დარგებში. 
პროგრამის განხორციელების უფლების მოპოვების, სტანდარტების, პროგრამის შემუშავების, მსმენელთა ჩარიცხვის, პრიორიტეტული სექტორებისა და სხვა საჭირო რეგულაციების შესახებ ინფორმაცია ხელმისაწვდომია http://www.mes.gov.ge/ ასევე აღნიშნული ინფორმაცია რელევანტურია იმ იურიდიული პირებისთვის, ვისაც სურთ პროფესიული გადამზადება-მომზადების პროგრამების პროვაიდერები გახდნენ. მოკლევადიან გადამზადება-მომზადების კურსებზე რეგისტრაციის, პროგრამების შინაარსის, განმახორციელებელი ორგანიზაციების და პარტნიორების შესახებ მონაცემები განთავსებულია ვებ-გვერდზე https://vet.emis.ge/ დამატებითი ინფორმაციისთვის კი უნდა დარეკოთ სამინისტროს ცხელ ხაზზე. 0322 200 200


GE EN RU