სვანეთინიუსი 14.07.2024

"ლამპრობა" - მისტიკური ტრადიცია, რომელმაც საუკუნეებს გაუძლო

02.06.2018 06:40
ლამპრო­ბის დღე­სას­წა­ულს სვა­ნეთ­ში ადრე გა­ზა­ფხულ­ზე აღ­ნიშ­ნა­ვენ. წელს კი, ის მირ­ქმას, 15 თე­ბერ­ვალს და­ემ­თხვა. "ლამპრო­ბის" ტრა­დი­ცი­ას სხვა­დას­ხვა სიმ­ბო­ლოს უკავ­ში­რე­ბენ. ყვე­ლა­ზე გავ­რცე­ლე­ბუ­ლი თქმუ­ლე­ბით, ის სვა­ნეთ­ში მე­ომ­რე­ბის რი­ცხვის და­სად­გე­ნად ტარ­დე­ბო­და. ან­თე­ბუ­ლი ლამპრე­ბის მი­ხედ­ვით ად­გენ­დნენ, რამ­დე­ნი მე­ომ­რის გა­მოყ­ვა­ნა შე­ეძ­ლოთ სვა­ნებს სა­ჭი­რო­ე­ბის შემ­თხვე­ვა­ში. სხვა ვერ­სი­ით, "ლამპრო­ბის" მი­ზა­ნი მო­სავ­ლი­ა­ნო­ბის, სა­ქონ­ლის, ადა­მი­ა­ნის გამ­რავ­ლე­ბა და კარ­გი ამინ­დის გა­მო­თხო­ვა იყო.არ­სე­ბობს მო­საზ­რე­ბა, რომ ლამპრებს სვა­ნე­ბი თა­ვი­ან­თი მიც­ვა­ლე­ბუ­ლე­ბის­თვის ან­თებ­დნენ და სჯე­რო­დათ, რომ ამით გარ­დაც­ვლილ წი­ნაპ­რებს სუ­ლებს უთ­ბობ­დნენ. "ლამპრო­ბა" ძველ მი­წათ­მოქ­მედ ხალ­ხთა დღე­სას­წა­უ­ლიც გახ­ლავთ. მისი ჩა­ტა­რე­ბის დრო ახალ მთვა­რე­ზეა და­მო­კი­დე­ბუ­ლი და უმე­ტე­სად თე­ბერ­ვლის შუა რი­ცხვებს, ხში­რად კი მირ­ქმის დღე­სას­წა­ულს ემ­თხვე­ვა. ტრა­დი­ცი­ის მთა­ვა­რი ატ­რი­ბუ­ტი ლამ­პა­რია, რო­მელ­საც სვა­ნე­ბი არ­ყის ან მუ­ხის და­ჩეჩ­ქვი­ლი ტო­ტე­ბი­სა­გან აკე­თებ­დნენ. ზემო სვა­ნეთ­ში ლამპრო­ბას "სვი­მო­ნო­ბა­საც" უწო­დე­ბენ. აქ დღე­სას­წა­უ­ლი ბე­რი­კა­ო­ბა-ზე­ენ­ბის მსგავ­სად იმარ­თე­ბო­და და "კე­ი­სარს", მის "ცო­ლებს" და "ვე­ზი­რებს" ირ­ჩევ­დნენ. ეკლესიიდან ხალხი იმასთან მიდიოდა, ვინც სვიმონობას იხდიდა და თემის მასპინძელიც იყო; სადიდებელი ჰიმნების შესრულების შემდეგ, დღესასწაულის მონაწილენი, ანთებული სანთლებით კერას უვლიდნენ, რომლებსაც შემდეგ საქონლის სადგომის ტიხარზე აკრავდნენ. იმართებოდა ჭიდაობა, გუნდაობა, ფერხული "ლამპრული".
GE EN RU