სვანეთინიუსი 08.07.2020

საერთაშორისო არასამთავრობო ორგანიზაცია „გადავარჩინოთ ბავშვები“ ზემო სვანეთში ტრენინგებს ჩაატარებს

23.01.2019 18:07

ევროკავშირი ახალგაზრდებისათვის - უკეთესი უნარები უკეთესი მომავლისათვის“ - განვითარების შესაძლებლობა ახალგაზრდებისათვის

საქართველოში ყოველი მესამე ახალგაზრდა უმუშევარია, რაც უარყოფითად მოქმედებს ქვეყნის ეკონომიკურ განვითარებაზე, მოსახლეობის კეთილდღეობასა და თავად ამ ახალგაზრდების სამომავლო განვითარების შესაძლებლობაზე. მსგავსი პრობლემის წინაშე აღმოსავლეთ ევროპის სხვა ქვეყნები, მათ შორის, სომხეთი და უკრაინა დგანან. სწორედ ამიტომ, ევროკავშირის დაფინანსებით, საერთაშორისო არასამთავრობო ორგანიზაციამგადავარჩინოთ ბავშვები“ 2018 წელს  საქართველოში, სომხეთსა და უკრაინაში დაიწყო ახალი პროექტისევროკავშირი ახალგაზრდებისათვის - უკეთესი უნარები უკეთესი მომავლისათვისგანხორციელება. პროექტი მიზნად ისახავს, გამოავლინოს ახალგაზრდებს შორის უმუშევრობის მაღალი დონის გამომწვევი მიზეზები და მათივე ჩართულობითა და გაძლიერებით  წვლილი შეიტანოს ამ პრობლემის გადაჭრაში.

ახალგაზრდებს შორის დასაქმების შემაფერხებელ მიზეზებს შორის შეიძლება დასახელდეს ნეპოტიზმი, რიგ სექტორებში სამუშაო ადგილების სიმცირე, შრომის ცუდი პირობები. თუმცა,  „გადავარჩინოთ ბავშვებისდაკვეთით, კვლევითი ორგანიზაციასდეპასმიერ  ოთხ სამიზნე რეგიონში (მცხეთა-მთიანეთი, კახეთი, სამეგრელო-ზემო სვანეთი და შიდა ქართლი)  ჩატარებული შრომის ბაზრის კვლევის თანახმად, ახალგაზრდების დასაქმებას ხელს უშლის ის გარემოებაც, რომ მათ ნაკლებად აქვთ საკუთარი თავის წარმოჩენის, საქმიანობის სფეროს სწორად არჩევის, ინიციატივის გამოვლენის, იდეის საქმედ ქცევის უნარები. სხვადასხვა საერთაშორისო ორგანიზაცია ამ უნარებსტრანსვერსალურად“ (დასაქმებისათვის საჭირო) ანრბილ უნარადმოიხსენიებს. მაგალითად, მნიშვნელობა არ აქვს, არის ადამიანი ექიმი, მშენებელი თუ მეწარმე - აუცილებელია, მას ჰქონდეს პასუხისმგებლობის უნარი, იყოს მოქნილი გარემო ფაქტორების ცვლილებებისადმი, შეეძლოს საკუთარი თავისა და იდეების წარმოჩენა, კარგად მუშაობდეს გუნდში.

სწორედ ამიტომ, „გადავარჩინოთ ბავშვებმაშეარჩია 10 ორგანიზაცია, რომლებიც სამიზნე რეგიონებში მუშაობენ და ასწავლა მათ ახალგაზრდებთან იმ უნარების განვითარებაზე მუშაობა, რომლებიც ჩატარებული კვლევის თანახმად, მათ ყველაზე მეტად აკლიათ.  ეს ათი ორგანიზაცია შეძლებსგადავარჩინოთ ბავშვებისდაკვეთით პროფესიონალთა მიერ შემუშავებული სატრენინგო პროგრამების გამოყენებით, ტრანსვერსალური (დასაქმებისათვის საჭირო) უნარები ასწავლოს მცხეთა-მთიანეთში, კახეთში, სამეგრელო-ზემო სვანეთსა და შიდა ქართლში მცხოვრებ ახალგაზრდებს, რათა მათ იპოვონ სამუშაო, მუდმივად იზრუნონ საკუთარი თავის განვითარებაზე. ეს უნარები ახალგაზრდებს დაეხმარება, გამოიყენონ არსებული შესაძლებლობები საკუთარი საქმის დასაწყებად ან უკეთესად დაგეგმონ თვითდასაქმების შესაძლებლობები, დაიწყონ იმ შესაძლებლობების მოძიება, რაც მათ პროფესიულ განვითარებაში დაეხმარება.

საჭირო უნარებისა და ცოდნის ნაკლებობასთან ერთად, აუცილებელია ახალგაზრდების საჭიროებებზე მორგებული დასაქმების პოლიტიკის შემუშავება. ამდენად, ევროკავშირის მიერ დაფინანსებული პროექტისუკეთესი უნარები უკეთესი მომავლისათვისფარგლებში,  „გადავარჩინოთ ბავშვებიმიზნად ისახავს, შექმნას ახალგაზრდების ეროვნული ქსელი, რომელიც ითანამშრომლებს კერძო სექტორთან, სახელმწიფო ორგანოებსა და არასამთავრობო ორგანიზაციებთან, მონაწილეობას მიიღებს მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილებების მიღების პროცესში, გაეცნობა ყველა იმ შესაძლებლობას (იქნება ეს დასაქმების, განათლების თუ ტრენინგის კუთხით), რომელიც ამ ეტაპზე ქვეყნის მასშტაბით არსებობს. ამ გზით, ქვეყანაში მცხოვრებ ყველა ახალგაზრდას ექნება საშუალება, აქტიურად ჩაერთოს განათლებასა და დასაქმებასთან დაკავშირებული პოლიტიკის დაგეგმვასა და განხორციელებაში.

სამეგრელო - ზემო სვანეთში ტრანსვერსალურ (დასაქმებისთვის საჭირო) უნარებთან დაკავშირებულ ტრენინგებს ჩაატარებენ ორგანიზაციაათნათი“, „თემის განვითარების ცენტრიდაგავაძლიეროთ სოფლად ახალგაზრდები“.

პროექტიევროკავშირი ახალგაზრდებისათვის - უკეთესი უნარები უკეთესი მომავლისათვისევროკავშირის მიერაა დაფინანსებული და საერთაშორისო არასამთავრობო ორგანიზაციაგადავარჩინო ბავშვებისმიერ ხორციელდება საქართველოში, სომხეთსა და უკრაინაში. საქართველოშიგადავარჩინოთ ბავშვებისპარტნიორს წარმოადგენს ბავშვთა და ახალგაზრდობის განვითარების ფონდი.

შეგახსენებთ, რომ საერთაშორისო არასამთავრობო ორგანიზაციამგადავარჩინოთ ბავშვებითავისი საქმიანობა საქართველოში 1993 წლიდან დაიწყო. გასული 25 წლის მანძილზე, სახელმწიფო სექტორთან თანამშრომლობისა და მისი გაძლიერების გზით, ჩვენი მთავარი სამიზნე იყო ბავშვების, მათი ოჯახებისა და თემების მხარდაჭერა
GE EN RU