სვანეთინიუსი 24.07.2019

2019 წლიდან მთაში რამდენიმე მნიშვნელოვანი პროექტის განხორციელება იგეგმება

13.12.2018 08:30

საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა მამუკა ბახტაძემ მთის განვითარების სტრატეგია წარადგინა. სტრატეგიის ერთ-ერთი პრიორიტეტია მაღალმთიანი დასახლებების მდგრადი განვითარებადა ამ მიზნით მცირესაშუალო და მიკრობიზნესის ხელშეწყობაფერმერული მეურნეობისა და კოოპერაციის განვითარებაბაზარზე მოთხოვნადი პროდუქტების წარმოების ხელშეწყობა. ასევე, მთაში მცხოვრებთა სოციალური მხარდაჭერა და სერვისების ხელმისაწვდომობის გაზრდა.

პრემიერ-მინისტრის განცხადებით, გაგრძელდება სატრანსპორტო მიმოსვლის გასაუმჯობესებლად არსებული გზების რეაბილიტაცია და დაიგება ახალი გზები.

განვითარდებაოთხ სეზონზე გათვლილი ტურისტული ინფრასტრუქტურა და სერვისები, ასევე ეკოტურიზმის პროგრამები.

მოიმატებს სოფლის ექიმების რაოდენობაგადაუდებელი დახმარებისათვის საჭირო ტრანსპორტიაშენდება ამბულატორიები და სასწრაფო დახმარების შენობები.

გაიზრდება კომუნალური და საკომუნიკაციო სერვისების ხელმისაწვდომობაგადაიდგმება მნიშვნელოვანი ნაბიჯები მთაში ელექტრო-ენერგიისბუნებრივი აირისსასმელი წყლისკანალიზაციის და  ნარჩენების გატანის სერვისების მიწოდებისთვის.

2019 წელს დაიწყება 6 ახალი სკოლის მშენებლობა და დაახლოებით 15 მილიონი ლარის ღირებულების სამუშაოები განხორციელდება არსებული სკოლების რეაბილიტაციისთვის


აშენდება 12 ახალი საბავშვო ბაღი და მოხდება სკოლის მოსწავლეების სკოლამდე ტრანსპორტითუზრუნველყოფამთაში მცხოვრები ახალგაზრდების მხარდასაჭერად გაგრძელდება სტუდენტებისდაფინანსება.

დემოგრაფიული ვითარების გაუმჯობესების მიზნითდაინერგება შობადობის წახალისების კიდევ უფრო მასშტაბური მექანიზმები.

GE EN RU