სვანეთინიუსი 14.07.2024

ქართული ენისა და ლიტერატურის პედაგოგებს ტრენინგები ჩაუტარდათ

12.11.2018 12:51

"მასწავლებლის  პროფესიული განვითრების ეროვნულმა ცენტრმა" გადაწყვიტა სპეციალურად ზემო სვანეთში მცხოვრები სკოლის პედაგოგებისთვის დაეშვა გამონაკლისი და მათთვის ფარის თემის საჯარო სკოლაში ჩაატარა სწავლების მოდული-განმსაზღვრელი და განმავითარებელი შეფასების რუბრიკების შედგენაზე და მათი ეფექტურად გამოყენების სტრატეგიების შესახებ.

 "ზემო სვანეთში მომუშავე ქართული ენისა და ლიტერატურის მასწავლებლებისთვის ტრენინგი აღმოჩნდა ძალიან საინტერესო, ნაყოფიერი და პრაქტიკაში გამოყენებადი"-ამბობს ფარის საჯარო სკოლის პედაგოგი ეკატერინე წულუკიძე.

სწავლებას 2 დღის განმავლობაში 14 ქართული ენისა და ლიტერატურის პედაგოგი ესწრებოდა და 12 საკონტაქტო საათს მოიცავდა.

ტრენინგის ჩატარების  მიზანია ქართული ენისა და ლიტერატურის პედაგოგების პროფესიული დახელოვნება შეფასების სისტემის ეფექტურად გამოყენებაში.

GE EN RU