სვანეთინიუსი 27.02.2020

პროექტს, სახელწოდებით "ახალგაზრდული ჩართულობა" აშშ-ს საელჩო დააფინანსებს

12.10.2018 13:34

არასამთვრობო ორგანიზაცია „ათინათი“ იწყებს აშშ საელჩოს მიერ დაფინანსებული პროექტის განხორციელებას, რომლის სახელწოდებაა „ახალგაზრდების ჩართულობა“.

აღნიშნულ პროექტთან დაკავშირებით, მესტიის მუნიციპალიტეტის მერიის სააქტო დარბაზში, „ათინათის“ წარმომადგენლებმა, მესტიის მუნიციპალიტეტში მცხოვრებ ახალგაზრდებთან შეხვედრა გამართეს.

პროექტის ფარგლებში შეიქმნება ახალგაზრდული საინიციატივო ჯგუფები, რომლის წევრები პროექტის ფარგლებში ტრენინგებზე მიღებული ცოდნით შეძლებენ გამოავლინონ თემში არსებული საჭიროებები, მოკვლეულ საჭიროებებზე შექმნან ჟურნალისტური მასალები, საკრებულოს წარუდგინონ პეტიციები. საინიციატივო ჯგუფებს, „ათინათის“ ფინანსური მხარდაჭერით ექნებათ შესაძლებლობა მათ მიერ გამოვლენილ საჭიროებაზე შეადგინონ  მცირებიუჯეტიანი ბიზნეს გეგმა და განახორციელონ პროექტები.  

პროექტის მიზანია ახალგაზრდების ჩართულობის ხელშეწყობა თემის განვითარებაში, რისთვისაც საჭიროა ახალგაზრდების სამოქალაქო ცნობიერების ამაღლება და თვითმმართველობასთან თანამშრომლობითი ურთიერთობის გაღრმავება. პროექტის სამიზნე მუნიციპალიტეტებია: მესტია, წალენჯიხა, ჩხოროწყუ და აბაშა.

პროექტით დაინტერესების შემთხვევაში, 18–დან 29 წლამდე ახალგაზრდებს შესაძლებლობა აქვთ შეავსონ კი კითხვარი შემდეგ მისამართზე https://bit.ly/2OiJwoE  და გახდნენ პროექტის მონაწილეები.

GE EN RU