სვანეთინიუსი 12.12.2018

პოლიეთილენის პარკების წარმოება დღეიდან ნაწილობრივ, ხოლო აპრილიდან სრულად აიკრძალება

01.10.2018 12:47

დღეიდან პოლიეთილენის პარკების წარმოება და რეალიზაცია აიკრძალა. თავდაპირველად აკრძალვა 15 მიკრონზე ნაკლები სისქის პლასტიკის პარკებზე გავრცელდება, 2019 წლის 1-ლი აპრილიდან კი ნებისმიერი სისქის პლასტიკის პარკების წარმოება, იმპორტი და რეალიზაცია აიკრძალება. 

რეგულირების წესის დარღვევა გამოიწვევს მეწარმე სუბიექტის დაჯარიმებას 500 ლარით და შესაბამისი პროდუქციის კონფისკაციით. განმეორებით ჩადენილი ქმედებისთვის კი მეწარმე უკვე გაორმაგებულ თანხას გადაიხდის.

ამ შემთხვევაში საქმე მხოლოდ მეწარმეებს ეხება. თუ მოქალაქეები პოლიეთენის პარკებს გამოიყენებენ-არ დაჯარიმდებიან...

GE EN RU