სვანეთინიუსი 20.10.2020

მესტიის მუნიციპალიტეტში საქსტატი ბავშვებში და ქალებში სისხლში ტყვიის შემცველობის ოდენობის დასადგენად კვლევას ჩაატარებს

20.09.2018 17:10

საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური (საქსტატი), გაეროს ბავშვთა ფონდის (UNICEF) წარმომადგენლობის მხარდაჭერით 2018 წლის 20 სექტემბრიდან 20 დეკემბრის ჩათვლით პერიოდში მუნიციპალიტეტებში ატარებს „მრავალინდიკატორულ კლასტერულ კვლევას (MICS-6)".

მრავალინდიკატორული კლასტერული კვლევა შინამეურნეობათა ერთ–ერთი უდიდესი კვლევაა, რომელსაც გაეროს ბავშვთა ფონდი (UNICEF) სხვადასხვა ქვეყნებში ატარებს და აგროვებს ძირითად ინდიკატორებს ბავშვებისა და ალებისმდგომარეობის შესაფასებლად.
კვლევის შედეგად საქართველოში შეგროვდება ხარისხიანი და საერთაშორისო დონეზე შედარებადი მონაცემები სხვადასხვა სფეროში ქალებისა და ბავშვების შესახებ, რაც ხელს შეუწყობს მონაცემებზე დაფუძნებული პოლიტიკის დაგეგმვასა და შემუშავებას. კვლევა ასევე მოიცავს 2–დან 8 წლამდე ბავშვებში სისხლში ტყვიის შემცველობის განსაზღვრას.


კვლევის შედეგები ხელმისაწვდომი გახდება 2019 წლის გაზაფხულზე. კვლევის ფარგლებში ასევე შეგროვდება მონაცემები შემდეგ თემებზე: გარემოს დაცვა, განათლება, ინფრასტრუქტურა, ჯანდაცვა, ბავშვის განვითარება, შეზღუდული შესაძლებლობები, დევნილები და ეროვნული უმცირესობები. განსაკუთრებული ყურადღება მიექცევა გენდერულად სენსიტიურ თემებს: ადრეული ქორწინება, ქალთა ჯანმრთელობა და ა.შ.

კვლევის დაწყებამდე, კვლევის მიმართ ნდობის გაღვივებისა და მასში მონაწილეობის მოტივაციის მიზნით საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური და გაეროს ბავშვთა ფონდი გამართავს შეხვედრებს ადგილობრივი თვითმმართველობების წარმომადგენლებთან, თემის ლიდერებთან და სხვადასხვა დარგის წარმომადგენლებთან: ექიმებთან, მასწავლებლებთან, მოსწავლეთა მშობლებთან და აქტიურ მოქალაქეებთან.

GE EN RU