სვანეთინიუსი 24.05.2022

ბეჩოს თემში სოფლების აღმნიშვნელი ბანერები დამონტაჟდება

19.09.2018 02:24

დღეიდან, ბეჩოს თემში შესვლისას გზად ბეჩოს თემში შემავალი სოფლების აღმნიშვნელი ბანერები დაგვხვდება.

იდეა მესტიის მერის წარმომადგენელს ბეჩოს თემში, სიმონ არღვლიანს ეკუთვნის, რომელმაც საკუთარი თანხით დაამზადებინა ლითონის ორ ენოვანი ბანერები.

მანამდე მან ბეჩოს თემში მინერალური წყლების აღმნიშვნელი ბანერები დაამონტაჟა.

თითქმის მზადაა რუკაც, რომელიც უახლოეს მომავალში ბეჩოს თემის შესასვლელში დამონტაჟდება. ამ რუკაზე ყველა ტურიატული მარშრუტი და ადგილი იქნება აღნიშნული.

GE EN RU